מנהלת תעשייה מרחבית

תכנון, פיתוח, שיווק ואכלוס אזורי תעשייה איכותיים, מתקדמים ומגוונים לטובת הגברת אפשרויות התעסוקה והגדלת פוטנציאל ההכנסה של התושבים ושל הרשויות במרחב.

  • פיתוח אקוסיסטם תעשייתי אזורי
  • קביעת מדיניות, תקציבים, סדרי עדיפויות ולו"ז
  • גיבוש תמהיל מפעלים ועסקים לכל אזור תעשייה
  • מתן מענה מלא ליזמים
  • יצירת סטנדרטים גבוהים לשירות ולתפעול
  • קליטת מפעלים חדשים מהארץ ומחו"ל
  • ניהול משותף ומוסכם של הנכסים והמשאבים
  • הכשרת כ"א, שיווק ומיתוג